ÀREA DE MEDI AMBIENT
Edifici Ca Ses Monges.
c/ Albellons, 2
Telèfon: 971 897 107
mediambient@alcudia.net

CONSELLS

Desde l'Àrea de medi Ambient et volem oferir consells mediambientals que anirem actualitzant periodicament


Estalvi Energètic

A l'estiu, obriu les finestres a la nit i tancau-les al mati. Aconseguireu tenir la casa fresca fins a la tarda

Estalvi Energètic

Apagau els aparells que tenen el pilot vermell amb espera. Podeu arribar a estalviar un 20% anual d'energia

Reciclatge

No tots els vidres es dipositen al contenidor verd. Mira bé les indicacions del contenidor

Reciclatge

Abans de dur a reciclar el paper, pots intentar reutilitzar-lo per la part no escrita.