ÀREA DE MEDI AMBIENT
Edifici Ca Ses Monges.
c/ Albellons, 2
Telèfon: 971 897 107
mediambient@alcudia.net

ACTIVITATS i NOVETATS

28-05-2011

Estades Ambientals en Família a l'Alberg de La Victòria

INTRODUCCIÓ
Tot i seguint l’estructura dels altres anys, vos oferim una vegada més les Estades Ambientals en Família a l’Alberg de la Victòria.
Són moltes les persones que repeteixen any rere any aquesta activitat organitzada des de l’Àrea de Medi Ambient del nostre Ajuntament.
Quan férem la priorització d’accions proposades al Pla d’Acció de l’Agenda Local 21 2010-2011, el Fòrum Ciutadà de la nostra ciutat va atorgar una alta puntuació a aquesta proposta familiar.
L’educació ambiental ha estat un dels àmbits cabdals on l’Ajuntament d’Alcúdia ha dedicat els seus esforços els darrers anys per a conscienciar a la ciutadania vers el respecte al Medi Ambient.


Alcúdia, abril de 2011.


Margalida Jaume Villalonga
Regidora de Medi Ambient,
Patrimoni i Política Lingüística

INSCRIPCIONS
Per a la inscripció a les ESTADES AMBIENTALS EN FAMÍLIA a l’alberg de la Victòria s’haurà d’inscriure a l’Àrea de Medi Ambient com a màxim abans de les 13h del dimecres anterior de cada un dels caps de setmana. Haurà de donar les següents dades:
-Nom Família:
-Adreça:
-Telèfon i adreça electrònica:
-Nombre de participants: Adults Nins
Edats dels nins:
Dates:7-8 de maig □ 28-29 de maig □
PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS
DISSABTE Adults - Nins
9 – 10 h Arribada i cafè de benvinguda
10 -13’00 h Senderisme - Sortida didàctica per al bosc
13:30 – 15 h Dinar
16’30 – 18’30 h Xerrada per a pares - Oca de la Mobilitat
18,30 h Berenar de fruita i Temps lliure
20,30 h Sopar
DIUMENGE Adults - Nins
9 – 10 h Berenar
10 -13’00h Taller d’egagròpiles
13:30 – 15h Dinar i Cloenda

INSCRIPCIONS I MES INFORMACIÓ:
Àrea de Medi Ambient - Ajuntament d’Alcúdia
Edifici Ca Ses Monges. C/Albellons, nº2 – 1er pis
Tel. 971 – 89 71 07 Horari: de 8 a 14,30 h.
e-mail: mediambient@alcudia.net