ÀREA DE MEDI AMBIENT
Edifici Ca Ses Monges.
c/ Albellons, 2
Telèfon: 971 897 107
mediambient@alcudia.net

ACTIVITATS i NOVETATS

20-04-2016

ACTIVITAT AMBIENTAL AMB LES ESCOLES

Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament d’Alcúdia estam organitzant una activitat mediambiental que consisteix en la neteja i eliminació de la planta invasora Carpobrotus sp., més conegut com a “corre-corre”, presents en moltes zones humides i del litoral del nostre municipi.

Per fer aquesta activitat, l’ajuntament repartirà guants als alumnes i sacs de saqueta(arpillera) per fer la recollida de les plantes invasores.

Els objectius d’aquesta activitat són

- Eliminar l’espècie Carpobrotus i altres plantes al•lòctones i invasores de la vorera del litoral i zones humides.
- Donar a conèixer als participants la importància de les zones humides i la dinàmica dels ecosistemes dunars.
- El coneixement i protecció d’endemismes pròpies.

Aquestes activitats es faran cada dimecres dels mesos d’abril i maig amb escolars de 5è i 6è d'algunes escoles del municipi

Fins ara han confirmat la seva participació els següents centres:

- Escola Hort des Fassers
- Ntra Sra. De la Consolació
- Escola Norai