ÀREA DE MEDI AMBIENT
Edifici Ca Ses Monges.
c/ Albellons, 2
Telèfon: 971 897 107
mediambient@alcudia.net

AL21 a Alcúdia


En anys posteriors a la declaració d'Alcúdia com municipi ecoturístic i d’haver implantat la concessió del “Distintiu ecoturístic” per als establiments respectuosos amb el medi ambient, es va posar en marxa l'Agenda Local 21 del municipi d'Alcudia.


Concretament, l’any 1997 es van iniciar els treballs del “Diagnòstic Ambiental de la Platja d'Alcúdia”. Aquestes dades es van revisar l’any 1999 i es van incloure al programa d'Agenda Local 21 de tot el municipi.


L'Ajuntament d'Alcúdia continua amb el desenvolupament de l'Agenda Local 21 juntament amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i amb el Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca. Ambdues institucions han atorgat subvencions per a l’elaboració de documents i la posada en marxa de projectes englobats dintre de les actuacions de l'Agenda Local 21.


El “Diagnòstic Ambiental d'Alcudia” es va aprovar al juny del 2001 i va permetre conèixer com era l’estat del municipi en aquell moment. Seguidament, es va proposar el “Pla d'Acció Ambiental” que es va aprovar al juny de 2002 i que va incloure 77 projectes estructurats en 6 línies estratègiques consensuades per l'Ajuntament i el Fòrum Ciutadà.


Des de llavors, anualment es revisen i actualitzen els projectes inclosos en el Pla d'Actuació, tenint en compte les propostes i les valoracions dels membres del Fòrum Ciutadà que es reuneix en el mes de desembre de cada any, per a conèixer l’estat dels projectes i prioritzar les accions previstes per al següent any.


El Pla d'Acció actual va ser aprovat pel Ple Municipal en el mes de març de 2007 i està integrat per: 97 projectes, estructurats en 23 accions, 14 programes i 7 línies estratègiques. Posteriorment, el Pla d’Acció anual és revisat i actualitzat pel Fòrum ciutadà.