ÀREA DE MEDI AMBIENT
Edifici Ca Ses Monges.
c/ Albellons, 2
Telèfon: 971 897 107
mediambient@alcudia.net

ANTECEDENTS DE L’AGENDA LOCAL 21.


Els principals fets rellevants que varen conduir a la creació de l’Agenda Local 21 són les següents:


1- La Cimera de Rio

A la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992 organitzada per les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el desenvolupament (CNUMAD), es reuniren 172 governs i 118 líders mundials. Una de les principals conclusions fou la necessitat d’una acció urgent per promoure un desenvolupament econòmic i social d’acord amb la preservació i protecció del medi ambient. Un dels documents clau adoptat per aquesta finalitat fou l’Agenda Local 21.


2- Agenda Local 21

És la part del Programa 21 que correspon desenvolupar a les administracions locals. Té com a finalitat definir i dur a terme propostes i objectius ambientals, econòmics i socials per aconseguir la sostenibilitat a nivell municipal.


3- La Carta d’Aalborg

L’any 1994 a la ciutat d’Aalborg (Dinamarca) és celebrà la Conferència europea sobre ciutats sostenibles. El document de la Carta d’Aalborg fou el resultat dels principis de sostenibilitat que marcà la Comissió Europea per aconseguir un desenvolupament sostenible en el marc d’una Agenda Local 21 segons les recomanacions de la Cimera de la Terra de Rio 92.


4- Compromisos d’Aalborg + 10

A la quarta Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles (2004), es definiren els compromisos d’Aalborg, els quals estan pensats per orientar els esforços dels municipis en matèria de sostenibilitat i per revitalitzar l’Agenda Local 21.

* En aquest apartat també es poden consultar altres declaracions i compromisos relatius a l’Agenda Local 21.