ÀREA DE MEDI AMBIENT
Edifici Ca Ses Monges.
c/ Albellons, 2
Telèfon: 971 897 107
mediambient@alcudia.net

FÒRUM CIUTADA


L’any 2000, l’Ajuntament va convidar representants socials, empreses, entitats i persones que pel seu caire poguessin aportar valoracions i idees constructives i clarificadores de la gestió ambiental que Alcúdia demandava. El resultat fou la creació del primer Fòrum Ciutadà AL21 d’Alcúdia. Les seves conclusions sempre han estat propostes desinteressades i consensuades pels participants d’aquestes reunions.


Actualment, l’ajuntament d’Alcúdia continua creient que la participació ciutadana és un punt clau en el procés de l’agenda local i per tant, vol agrair la participació de tots els membres que han participat en les diferents reunions del fòrum ciutadà, a lo llarg d’aquests deu anys i que de forma desinteressada, han aportat imaginació i temes per fer un debat seriós i global de tots els sectors municipals.


Per tant, conscients de que aconseguir un municipi millor és una feina col•lectiva que ens afecta a tots, sol.licitam la participació de totes les persones, en representació o en caràcter individual, que vulguin participar en la proposta d’una Alcúdia més sostenible en el procés d’una agenda local 21.